Saps si la teva entitat financera compleix els Principis de les Finances Ètiques? Ara tens una eina que et permetrà esbrinar-ho.

Saps si la teva entitat financera compleix els Principis de les Finances Ètiques? Ara tens una eina que et permetrà esbrinar-ho.

QUINS SÓN ELS PRINCIPIS QUE HA DE SEGUIR UNA ENTITAT FINANCERA PER A SER CONSIDERADA ÈTICA?

Exclusió

Compromís

Transparència

Participació

Coherència

Exclusió

Aquestes entitats no financen projectes que vulnerin els drets humans, socials i ambientals. Així t’assegures que els teus estalvis no es faran servir per fabricar armament o destruir el planeta.

Compromís

No especulen a la cerca de guanys immediats, sinó que faciliten l’accés al crèdit i l’inverteixen en l’economia real. D’aquesta manera fan possibles projectes transformadors que milloren la vida de les persones.

Transparència

Les finances ètiques no tenen res a amagar. La informació sobre quins sectors es financen és pública i accessible per a tota la ciutadania.

Participació

Els models organitzatius busquen garantir la participació igualitària i democràtica de totes les persones del projecte, independentment de la quantitat econòmica aportada. Sovint es tracta d’entitats cooperatives on una persona equival a un vot.

Coherència

El seu funcionament intern i la manera de relacionar-se amb el seu entorn es basen en els valors de la cooperació i el respecte mutu. 

Algunes entitats financeres utilitzen tècniques de GREENWASHING per presentar-se com a ètiques i responsables amb la societat i el medi ambient. Però no totes ho són. Vols conèixer la diferència entre discurs i realitat?

DESCOBREIX QUIN ÉS EL GRAU D’ACOMPLIMENT DELS PRINCIPIS DE LES FINANCES ÈTIQUES DE CADA ENTITAT.

Rànquing de les entitats
amb relació als principis de les finances ètiques

Aquesta gràfica mostra el grau d’acompliment dels principis de les finances ètiques per part de les entitats financeres. Les entitats tenen una valoració del 0% al 100% d’acompliment dels principis.

Quins criteris hem fet servir per escollir els indicadors?

L’Escàner de les Finances Ètiques analitza les principals entitats financeres que operen a l’estat espanyol mitjançant els principis de les finances ètiques. 

Hem definit un conjunt de “subcriteris” que puguin donar una visió de cadascun dels principis en el seu conjunt. Aquests subcriteris s’han triat d’acord amb tres premisses:

 — Que siguin coherents amb la categoria i representatius per apropar-se a la definició del principi 

— Que siguin fàcils d’actualitzar.  Per això, en la mesura del possible, els indicadors dels criteris es comproven en llistats d’informació pública d’administracions o grups investigadors.

 — Que tinguin un focus estatal i siguin rigorosos (llistats oficials o comunament acceptats) 

Aquesta proposta de subcriteris no és fixa.  Pot evolucionar amb nous criteris o subcriteris a partir de noves fonts que permetin aprofundir o ampliar l’anàlisi, a condició que compleixin les premisses anteriors.

Quin és el pes de cadascun dels principis en la valoració final, i per què?

El pes dels diferents criteris d’avaluació i dels mateixos principis està ponderat per ajustar-lo a la rellevància del principi de les Finances Ètiques des del punt de vista de FETS. Concretament, s’ha donat més pes (30% sobre el total) al principi de compromís així com als principis de transparència i d’exclusió (20% sobre el total), ja que tenen a veure directament amb l’ús que fa l’entitat financera dels diners i amb els seus impactes sobre la societat i el planeta.

–> Descarrega el document

Com s’han escollit les entitats a analitzar?

Hem seleccionat les principals entitats financeres que operen a l’estat així com aquelles que tenen pràctiques properes a les finances ètiques. Si tens dubtes amb la teva entitat, ens pots contactar a observatori@fets.org.

Si tens algun dubte o suggeriment sobre l’escàner ens el pots fer arribar a observatori@fets.org.

Ha arribat el moment de fer un canvi? Coneix dineretic.org, el catàleg de les Finances Ètiques que recull tots els productes i serveis que t’ofereixen.

escaner.dineretic.org

Dades actualitzades de l’any 2022

Una eina de dineretic.org impulsada per FETS

Amb el suport de

En el marc del projecte “Enfortint la Xarxa per l’Educació en les Finances Ètiques i Solidàries”