Coherència

Participació

Exclusió

Compromís

Transparència