Oikocredit

0 %
Grau d’acompliment
dels criteris de banca ètica

Coherència

Participació

Exclusió

Transparència

Compromís